Compassion Focused Therapy (CFT)

Compassion Focused Therapy (CFT) er udviklet af psykolog Paul Gilbert og hans kolleger i England og kaldes den tredje bølge inden for kognitiv terapi.

Compassion Focused Therapy tager sit udgangspunkt i evolutions-, social- og tilknytningspsykologien. CFT bygger på den nyeste forskning om, hvordan vores psyke og hjerne fungerer. Paul Gilbert har udviklet metoder og modeller til forståelse af skam, selvkritik og betydningen af medfølelse som en stærk helende kraft.

I Compassion Focused Therapy er fokus rettet mod at udvikle, opbygge egenomsorg og selv-medfølelse hos klienter.

Jeg er uddannet i CFT af Paul Gilbert, og vi har fortsat et tæt samarbejde. Jeg har flere års erfaring med CFT og afholder kurser i CFT i kombination med Mindfulness.

På linket herunder kan du læse lidt mere om Paul Gilbert:
http://www.derby.ac.uk/mhru/whos-who/professor-paul-gilbert