Mindfulness-baseret stresshåndtering - kursusstart 3. okt.2012

Hvad er Mindfulness Meditation?
Kognitiv Mindfulness Meditation er den anden bølge inden for kognitiv terapi. Det er en form for opmærksomheds-træning, hvor man opøver evnen til at være til stede i nuet - på en accepterende måde. Metoden er udviklet i USA og England og hviler på et videnskabeligt grundlag. Der inddrages forskellige former for meditation.

Hvorfor lære Kognitiv Mindfulness Meditation?
Mange mennesker oplever, at de kan have svært ved at være til stede i nuet. Det betyder, at man går glip af mange opevelser, fordi tankerne er et andet sted. Man taler om, at man fungerer i en form for "automat-pilot-funktion". Mange oplever, at de en stor del af tiden er optaget af tanker om fortiden eller de plages af bekymrede tanker om fremtiden. Ofte vil der være knyttet ubehagelige følelser og/eller kropslige fornemmelser til disse tanker.

Undersøgelser viser, at der kan opstå en øget tilbøjelighed til negative tanker og følelser, hvis man er for meget i "automat-pilot-funktionen". Dermed øges risikoen for depressioner. Man mener desuden, at det spiller en central rolle i forhold til udviklingen af stress og angst.

Målet er at lære metoden og støtte deltagerne i at fastholde en kontinuerlig meditationspraksis og derigennem øge en mental fleksibilitet.

Målgruppen er:
Alle, der vil arbejde med selvudvikling.

Metoden er særlig virksom overfor:
- Stress
- Angst
- Tilbagevendende depressioner
- Smertelindring
- Negativ tænkning samt bekymringstanker
- Mennesker, der har brug for at være mere til stede i nuet

Deltagerantal:
Max 8-10 deltagere, min. 6 deltagere for oprettelse.

Træningsforløbets opbygning
Kognitiv Mindfulness Meditation gennemføres en gang om ugen over en 8 ugers periode. Undervisningen indeholder praktiske trænings-øvelser. Træningsdelen er vigtig, og det er optimalt at kunne afse tid til træning mellem kursusgangene. Hovedformålet er således at lære metoden.

Det skal understreges, at der er tale om træning af den enkeltes færdigheder og ikke gruppeterapi.

Sted
I min praksis i Holte Midtpunkt 23, 3. sal.

Tilmelding
Ønsker du at høre mere om Mindfulness træningen, så kontakt mig på telefon 22 57 19 95 eller send mig en mail/sms for tilmelding med dit navn og telefonnummer, så ringer jeg dig op.