Kognitiv terapi

Kognitiv terapi er samtaleterapi baseret på videnskaben om psykologiske processer.

Terapien bygger på et åbent samarbejde mellem terapeut og klient. Udgangspunktet for terapien er de aktuelle vanskeligheder og følelsesmæssige problemer, som klienten kommer med.

Der sættes fokus på forbindelsen mellem tanker, følelser og adfærd.

Klienten lærer således gennem terapien at forstå og genkende uhensigtsmæssige tanke- og handlemønstre, så de kan brydes.

Mindfulness kaldes den anden bølge inden for kognitiv terapi.

Compassion Focused Therapy er den tredje bølge inden for kognitiv terapi. CFT er udviklet af professor Paul Gilbert og hans kolleger i England. Compassion Focused Therapy tager sit udgangspunkt i evolutions-, social og tilknytningspsykologien. CFT bygger på den nyeste forskning om, hvordan vores psyke og hjerne fungerer. Paul Gilbert har udviklet metoder og modeller til forståelse af skam, selvkritik samt betydningen af udvikling af medfølelse som en stærk helende kraft.